Tụ hóa 4700uF 25V 4700uF 16x25mm

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 4700uF 25V 4700uF 16x25mm;

Mã: CAPP4700uF25V

Tên hàng: Tụ hóa 4700uF 25V 4700uF 16x25mm;  Mã: CAPP4700uF25V

Tên hàng: Tụ hóa 4700uF 25V 4700uF 16x25mm;
Mã: CAPP4700uF25V

Tags: