Tụ hóa 47uF 250V 47uF

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 47uF 250V 47uF;

Mã: CAPP47uF250V

Tên hàng: Tụ hóa 47uF 250V 47uF;  Mã: CAPP47uF250V

Tên hàng: Tụ hóa 47uF 250V 47uF;
Mã: CAPP47uF250V

Tags: ,