Tụ hóa 47uF 400V 47uF

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 47uF 400V 47uF;

Mã: CAPP47uF400V

Tên hàng: Tụ hóa 47uF 400V 47uF;  Mã: CAPP47uF400V

Tên hàng: Tụ hóa 47uF 400V 47uF;
Mã: CAPP47uF400V

Tags: ,