Tụ hóa 47uF 450V 47uF

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 47uF 450V 47uF;

Mã: CAPP47uF450V

Tên hàng: Tụ hóa 47uF 450V 47uF;  Mã: CAPP47uF450V

Tên hàng: Tụ hóa 47uF 450V 47uF;
Mã: CAPP47uF450V

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG