Tụ hóa 680uF 25V 680uF 10x17mm

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 680uF 25V 680uF 10x17mm;

Mã: CAPP680uF25V;

Thương hiệu: SANYO

Tên hàng: Tụ hóa 680uF 25V 680uF 10x17mm;  Mã: CAPP680uF25V;  Thương hiệu: SANYO

Tên hàng: Tụ hóa 680uF 25V 680uF 10x17mm;
Mã: CAPP680uF25V;
Thương hiệu: SANYO

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG