Cầu chì 12A/250V 6x30mm chân cắm

GIá: 2,000 VNĐ

Tên: Cầu chì 12A/250V 6x30mm chân cắm

Mã: 12A/250V 6x30mm

12A b250V 6x30mm