Cầu chì 5A/250V 3.6x10mm

Giá: 1,000 VNĐ

Tên: Cầu chì 5A/250V 3.6x10mm

Mã: 5A/250V 3.6x10mm

5A 250V 3.6x10mm