Cầu chì nhiệt 185 độ 10A 250V RY-185 TF185 (cầu chì nhiệt nồi cơm)

Giá: 2,500 VNĐ

Tên hàng: Cầu chì nhiệt 185 độ 10A 250V RY-185 TF185 (cầu chì nhiệt nồi cơm);

Mã: RF185-250V10A

Tên hàng: Cầu chì nhiệt 185 độ 10A 250V RY-185 TF185 (cầu chì nhiệt nồi cơm);  Mã: RF185-250V10A

Tên hàng: Cầu chì nhiệt 185 độ 10A 250V RY-185 TF185 (cầu chì nhiệt nồi cơm);
Mã: RF185-250V10A

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG