Tụ CBB22 474J 630V 0.47uF 630V 20mm

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: Tụ CBB22 474J 630V 0.47uF 630V 20mm;

Mã: CBB-474J630V

Tên hàng: Tụ CBB22 474J 630V 0.47uF 630V 20mm;  Mã: CBB-474J630V

Tên hàng: Tụ CBB22 474J 630V 0.47uF 630V 20mm;
Mã: CBB-474J630V

Tags: