Tụ CBB22 104J630V 0.1uF 630V 10mm

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ CBB22 104J630V 0.1uF 630V 10mm;

Mã: CBB22-104J630V

Tên hàng: Tụ CBB22 104J630V 0.1uF 630V 10mm; Mã: CBB22-104J630V

Tên hàng: Tụ CBB22 104J630V 0.1uF 630V 10mm;
Mã: CBB22-104J630V

Tags: