Tụ CBB22 104J400V 0.1uF 400V 10mm

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ CBB22 104J400V 0.1uF 400V 10mm;

Mã: CBB22-104J400V10mm

Tên hàng: Tụ CBB22 104J400V 0.1uF 400V 10mm;  Mã: CBB22-104J400V10mm

Tên hàng: Tụ CBB22 104J400V 0.1uF 400V 10mm;
Mã: CBB22-104J400V10mm

Tags: