Tụ CBB22 683J630V 0.068uF 630V 10mm

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: Tụ CBB22 683J630V 0.068uF 630V 10mm;

Mã: CBB22-683J630V10mm

Tên hàng: Tụ CBB22 683J630V 0.068uF 630V 10mm;  Mã: CBB22-683J630V10mm

Tên hàng: Tụ CBB22 683J630V 0.068uF 630V 10mm;
Mã: CBB22-683J630V10mmTên hàng: Tụ CBB22 683J630V 0.068uF 630V 10mm;
Mã: CBB22-683J630V10mm

Tags: