Tụ CBB22 630V154J 0.15uF 630V 15mm

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ CBB22 630V154J 0.15uF 630V 15mm;

Mã: CBB22-154J630V

Tên hàng: Tụ CBB22 630V154J 0.15uF 630V 15mm;  Mã: CBB22-154J630V

Tên hàng: Tụ CBB22 630V154J 0.15uF 630V 15mm;
Mã: CBB22-154J630V

Tags: