Tụ 1.5uF 450V chân dẹt hàn mạch

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: Tụ 1.5uF 450V chân dẹt hàn mạch;

Mã: CBB61-1.5uF450V_F;

Dùng cho: vật tư điều hòa;

Vật tư: quạt điện;

Google AdWords: Tụ CBB61 1.5uF 450VAC, Tụ 1.5uF, tụ hàn mạch điều hòa, tụ quạt gió điều hòa 1.5uF chân cắm

Tên hàng: Tụ 1.5uF 450V chân dẹt hàn mạch;  Mã: CBB61-1.5uF450V_F;  Dùng cho: vật tư điều hòa;  Vật tư: quạt điện;  Google AdWords: Tụ CBB61 1.5uF 450VAC, Tụ 1.5uF, tụ hàn mạch điều hòa, tụ quạt gió điều hòa 1.5uF chân cắm

Tên hàng: Tụ 1.5uF 450V chân dẹt hàn mạch;
Mã: CBB61-1.5uF450V_F;
Dùng cho: vật tư điều hòa;
Vật tư: quạt điện;
Google AdWords: Tụ CBB61 1.5uF 450VAC, Tụ 1.5uF, tụ hàn mạch điều hòa, tụ quạt gió điều hòa 1.5uF chân cắm

Tags: