Tụ điều hòa CBB61 1.2uF 450V chân hàn mạch

Giá: 12.500 VNĐ

Tên hàng: Tụ điều hòa CBB61 1.2uF 450V chân hàn mạch;

Mã: CBB61-1.2uF450V;

Dùng cho: vật tư điều hòa;

Google AdWords: Tụ CBB61 1.2uF 450V, Tụ 1.2uF, tụ hàn mạch điều hòa, tụ quạt gió điều hòa 1.2uF chân cắm

Tên hàng: Tụ điều hòa CBB61 1.2uF 450V chân hàn mạch;  Mã: CBB61-1.2uF450V;  Dùng cho: vật tư điều hòa;  Google AdWords: Tụ CBB61 1.2uF 450V, Tụ 1.2uF, tụ hàn mạch điều hòa, tụ quạt gió điều hòa 1.2uF chân cắm

Tên hàng: Tụ điều hòa CBB61 1.2uF 450V chân hàn mạch;
Mã: CBB61-1.2uF450V;
Dùng cho: vật tư điều hòa;
Google AdWords: Tụ CBB61 1.2uF 450V, Tụ 1.2uF, tụ hàn mạch điều hòa, tụ quạt gió điều hòa 1.2uF chân cắm

Tags: ,