Tụ 1.5uF 450VAC 2 dây

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: Tụ 1.5uF 450VAC 2 dây;

Mã: CBB61_1.5uF450VAC;

Dùng cho: vật tư quạt điện, vật tư điều hòa;

Tag: tụ quạt 1.5uF 450VAC, tụ điều hòa 1.5uF 450VAC

Tên hàng: Tụ 1.5uF 450VAC 2 dây;  Mã: CBB61_1.5uF450VAC;  Dùng cho: vật tư quạt điện, vật tư điều hòa;  Tag: tụ quạt 1.5uF 450VAC, tụ điều hòa 1.5uF 450VAC

Tên hàng: Tụ 1.5uF 450VAC 2 dây;
Mã: CBB61_1.5uF450VAC;
Dùng cho: vật tư quạt điện, vật tư điều hòa;
Tag: tụ quạt 1.5uF 450VAC, tụ điều hòa 1.5uF 450VAC

Tags: , ,