Tụ 2uF 450VAC 2 dây

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: Tụ 2uF 450VAC 2 dây;

Mã: CBB61_2uF450VAC;

Dùng cho: vật tư quạt điện;

Tag: tụ quạt 2uF 450VAC

Tên hàng: Tụ 2uF 450VAC 2 dây;  Mã: CBB61_2uF450VAC;  Dùng cho: vật tư quạt điện;  Tag: tụ quạt 2uF 450VAC

Tên hàng: Tụ 2uF 450VAC 2 dây;
Mã: CBB61_2uF450VAC;
Dùng cho: vật tư quạt điện;
Tag: tụ quạt 2uF 450VAC

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG