Tụ 3.5uF 450VAC 2 dây

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: Tụ 3.5uF 450VAC 2 dây;

mã: CBB61_3.5uF450VAC;

Dùng cho: vật tư quạt điện, vật tư điều hòa;

Tag: tụ quạt 3.5uF 450VAC, tụ điều hòa 3.5uF 450VAC

Tên hàng: Tụ 3.5uF 450VAC 2 dây;  mã: CBB61_3.5uF450VAC;  Dùng cho: vật tư quạt điện, vật tư điều hòa;  Tag: tụ quạt 3.5uF 450VAC, tụ điều hòa 3.5uF 450VAC

Tên hàng: Tụ 3.5uF 450VAC 2 dây;
mã: CBB61_3.5uF450VAC;
Dùng cho: vật tư quạt điện, vật tư điều hòa;
Tag: tụ quạt 3.5uF 450VAC, tụ điều hòa 3.5uF 450VAC

Tags: , ,