Tụ 3uF 450VAC 2 dây

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng: Tụ 3uF 450VAC 2 dây;

Mã: CBB61_3uF450VAC;

Dùng cho: vật tư quạt điện;

Tag: tụ quạt 3uF 450VAC

Tên hàng: Tụ 3uF 450VAC 2 dây;  Mã: CBB61_3uF450VAC;  Dùng cho: vật tư quạt điện;  Tag: tụ quạt 3uF 450VAC

Tên hàng: Tụ 3uF 450VAC 2 dây;
Mã: CBB61_3uF450VAC;
Dùng cho: vật tư quạt điện;
Tag: tụ quạt 3uF 450VAC

Tags: ,