CD4001BE DIP14 IC số

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: CD4001BE DIP14 IC số;

Mã: CD4001BE;

Kiểu chân: cắm DIP-14;

Thương hiệu: TI;

Hàng tương đương: HEF4001BP CD4001BE TC4001BP;

Phân nhóm: IC số

Tên hàng: CD4001BE DIP14 IC số;  Mã: CD4001BE;    Kiểu chân: cắm DIP-14;  Thương hiệu: TI;  Hàng tương đương: HEF4001BP CD4001BE TC4001BP;  Phân nhóm: IC số

Tên hàng: CD4001BE DIP14 IC số;
Mã: CD4001BE;
Kiểu chân: cắm DIP-14;
Thương hiệu: TI;
Hàng tương đương: HEF4001BP CD4001BE TC4001BP;
Phân nhóm: IC số

Tags: , , ,