CD4001BE CD4001 IC số

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: CD4001BE CD4001 IC số;

Kiểu chân: cắm DIP-14;

Hãng sx: TI;

Mã: CD4001BE

Tên hàng: CD4001BE CD4001 IC số;  Kiểu chân: cắm DIP-14;  Hãng sx: TI;  Mã: CD4001BE

Tên hàng: CD4001BE CD4001 IC số;
Kiểu chân: cắm DIP-14;
Hãng sx: TI;
Mã: CD4001BE

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG