CD40106BE CD40106 HCF40106 DIP14 IC số

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: CD40106BE CD40106 HCF40106 DIP14 IC số;

Mã: CD40106BE;

Kiểu chân: cắm DIP-14

Tên hàng: CD40106BE CD40106 HCF40106 DIP14 IC số;  Mã: CD40106BE;  Kiểu chân: cắm DIP-14

Tên hàng: CD40106BE CD40106 HCF40106 DIP14 IC số;
Mã: CD40106BE;
Kiểu chân: cắm DIP-14

Tags: ,