CD4010BE DIP16 IC số

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: CD4010BE DIP16 IC số;

Mã: CD4010BE;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Thương hiệu: TI;

Phân nhóm: IC số

Tên hàng: CD4010BE DIP16 IC số;  Mã: CD4010BE;  Kiểu chân: cắm DIP-16;  Thương hiệu: TI;  Phân nhóm: IC số

Tên hàng: CD4010BE DIP16 IC số;
Mã: CD4010BE;
Kiểu chân: cắm DIP-16;
Thương hiệu: TI;
Phân nhóm: IC số

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG