CD4013BM CD4013 SOP14 IC số

Giá: 2,000 VNĐ

Tên hàng: CD4013BM CD4013 SOP14 IC số;

Mã: CD4013BM;

Kiểu chân: dán SOP-14;

Hãng sx: TI;

Hàng tương đương: CD4013 SO14, HEF4013, BEF4013

Tên hàng: CD4013BM CD4013 SOP14 IC số;  Mã: CD4013BM;  Kiểu chân: dán SOP-14;  Hãng sx: TI;  Hàng tương đương: CD4013 SO14, HEF4013, BEF4013

Tên hàng: CD4013BM CD4013 SOP14 IC số;
Mã: CD4013BM;
Kiểu chân: dán SOP-14;
Hãng sx: TI;
Hàng tương đương: CD4013 SO14, HEF4013, BEF4013

Tags: , , , , , ,