CD4023BE DIP14 IC số

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: CD4023BE DIP14 IC số;

Mã: CD4023BE;

Kiểu chân: cắm DIP-14

Tên hàng: CD4023BE DIP14 IC số;  Mã: CD4023BE;  Kiểu chân: cắm DIP-14

Tên hàng: CD4023BE DIP14 IC số;
Mã: CD4023BE;
Kiểu chân: cắm DIP-14

Tags: , , ,