CD4051BM SOP16 IC Số

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: CD4051BM SOP16 IC Số;

Mã: CD4051BM;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Hãng sx: TI;

Tên hàng: CD4051BM SOP16 IC Số;  Mã: CD4051BM;  Kiểu chân: dán SOP-16;  Hãng sx: TI;

Tên hàng: CD4051BM SOP16 IC Số;
Mã: CD4051BM;
Kiểu chân: dán SOP-16;
Hãng sx: TI;

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG