CD4052BM HEF4052BT HEF4052 CD4052 SOP16 IC số ANALOGUE MUX/DEMUX, DUAL 4:1

Giá: 1,500 VNĐ

Tên hàng: CD4052BM HEF4052BT HEF4052 CD4052 SOP16 IC số ANALOGUE MUX/DEMUX, DUAL 4:1;

Mã: CD4052BM;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Phân nhóm: IC số->MUX/DEMUX

Tên hàng: CD4052BM HEF4052BT HEF4052 CD4052 SOP16 IC số ANALOGUE MUX/DEMUX, DUAL 4:1;  Mã: CD4052BM;  Kiểu chân: dán SOP-16;  Phân nhóm: IC số->MUX/DEMUX

Tên hàng: CD4052BM HEF4052BT HEF4052 CD4052 SOP16 IC số ANALOGUE MUX/DEMUX, DUAL 4:1;
Mã: CD4052BM;
Kiểu chân: dán SOP-16;
Phân nhóm: IC số->MUX/DEMUX

Tags: , , ,