CD4053BE HEF4053 DIP16 IC số

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: CD4053BE HEF4053 DIP16 IC số;

Mã: CD4053BE;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Thương hiệu: ST;

Hàng tương đương: HEF4053 CD4053

Tên hàng: CD4053BE HEF4053 DIP16 IC số;  Mã: CD4053BE;  Kiểu chân: cắm DIP-16;  Thương hiệu: ST;  Hàng tương đương: HEF4053 CD4053

Tên hàng: CD4053BE HEF4053 DIP16 IC số;
Mã: CD4053BE;
Kiểu chân: cắm DIP-16;
Thương hiệu: ST;
Hàng tương đương: HEF4053 CD4053

Tags: , ,