CD4066BM DIP14 IC chuyển kênh tương tự

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: CD4066BM DIP14 IC chuyển kênh tương tự;

Mã: CD4066BE;

Kiểu chân:cắm DIP-14;

Thương hiệu: c;

Hàng tương đương: TC74HC4066AFT, 74HC4066, 74HC4066A ,74HC4066PWR, HC4066;

Phân nhóm: IC họ CD

Tên hàng: CD4066BM DIP14 IC chuyển kênh tương tự;  Mã: CD4066BE;  Kiểu chân:cắm DIP-14;  Thương hiệu: c;  Hàng tương đương: TC74HC4066AFT, 74HC4066, 74HC4066A ,74HC4066PWR, HC4066;  Phân nhóm: IC họ CD

Tên hàng: CD4066BM DIP14 IC chuyển kênh tương tự;
Mã: CD4066BE;
Kiểu chân:cắm DIP-14;
Thương hiệu: c;
Hàng tương đương: TC74HC4066AFT, 74HC4066, 74HC4066A ,74HC4066PWR, HC4066;
Phân nhóm: IC họ CD

Tags: , , , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG