CD4066BE DIP14 IC số

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: CD4066BE DIP14 IC số;

Mã: CD4066BE;

Kiểu chân: cắm DIP-14;

Thương hiệu: TI

Tên hàng: CD4066BE DIP14 IC số;  Mã: CD4066BE;  Kiểu chân: cắm DIP-14;  Thương hiệu: TI

Tên hàng: CD4066BE DIP14 IC số;
Mã: CD4066BE;
Kiểu chân: cắm DIP-14;
Thương hiệu: TI

Tags: , ,