CD4066BM SOP14 3.9mm IC chuyển kênh tương tự

Giá: 1.500 VNĐ

Tên hàng: CD4066BM SOP14 3.9mm IC chuyển kênh tương tự;

Mã: CD4066BM;

Kiểu chân: dán SOP14 3.9mm;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Hàng tương đương: TC74HC4066AFT, 74HC4066 ,74HC4066A ,74HC4066PWR, HC4066;

Phân nhóm: IC họ CD

Tên hàng: CD4066BM SOP14 3.9mm IC chuyển kênh tương tự;  Mã: CD4066BM;  Kiểu chân: dán SOP14 3.9mm;  Thương hiệu: TOSHIBA;  Hàng tương đương: TC74HC4066AFT, 74HC4066 ,74HC4066A ,74HC4066PWR, HC4066;  Phân nhóm: IC họ CD

Tên hàng: CD4066BM SOP14 3.9mm IC chuyển kênh tương tự;
Mã: CD4066BM;
Kiểu chân: dán SOP14 3.9mm;
Thương hiệu: TOSHIBA;
Hàng tương đương: TC74HC4066AFT, 74HC4066 ,74HC4066A ,74HC4066PWR, HC4066;
Phân nhóm: IC họ CD

Tags: , , , , , , , ,