CD4066BM CD4066 SOP14 3.9mm IC số

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: CD4066BM CD4066 SOP14 3.9mm IC số;

Mã: CD4066BM;

Kiểu chân: dán DIP-14 3.9mm;

Thương hiệu: TI;

Hàng tương đương: HEF4066

Tên hàng: CD4066BM CD4066 SOP14 3.9mm IC số;  Mã: CD4066BM;  Kiểu chân: dán DIP-14 3.9mm;  Thương hiệu: TI;  Hàng tương đương: HEF4066

Tên hàng: CD4066BM CD4066 SOP14 3.9mm IC số;
Mã: CD4066BM;
Kiểu chân: dán DIP-14 3.9mm;
Thương hiệu: TI;
Hàng tương đương: HEF4066

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG