CD4541BM CD4541 SOP14 IC số

Giá: 1.100 VNĐ

Tên hàng: CD4541BM CD4541 SOP14 IC số;

Kiểu chân: dán 14 chân SOP-14;

Thương hiệu: TI;

Phân nhóm: IC số họ CD;

Tên hàng: CD4541BM CD4541 SOP14 IC số;  Kiểu chân: dán 14 chân SOP-14;  Thương hiệu: TI;  Phân nhóm: IC số họ CD;

Tên hàng: CD4541BM CD4541 SOP14 IC số;
Kiểu chân: dán 14 chân SOP-14;
Thương hiệu: TI;
Phân nhóm: IC số họ CD;

Tags: , , , ,