CH-2 Clip kẹp nối nhanh 2 dây 0.5 đến 2.5mm

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng: CH-2 Clip kẹp nối nhanh 2 dây 0.5 đến 2.5mm;

Mã: CH-2;

Thông số: Dài rộng cao L20xW17.5xH13.5;

Kẹp dây: 0.5 đến 2.5mm;

Điện áp: 220V;

Dòng: 10A;

Tên hàng: CH-2 Clip kẹp nối nhanh 2 dây 0.5 đến 2.5mm;  Mã: CH-2;  Thông số: Dài rộng cao L20xW17.5xH13.5;  Kẹp dây: 0.5 đến 2.5mm;  Điện áp: 220V;  Dòng: 10A;

Tên hàng: CH-2 Clip kẹp nối nhanh 2 dây 0.5 đến 2.5mm;
Mã: CH-2;
Thông số: Dài rộng cao L20xW17.5xH13.5;
Kẹp dây: 0.5 đến 2.5mm;
Điện áp: 220V;
Dòng: 10A;

Tags: , , , ,