Clip Kẹp dây loa 2 chân

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng: Clip Kẹp dây loa 2 chân;

Mã: Clip_Audio_2P;

kích thước bảng: chiều dài chiều rộng L20.8MMxW44.7MM;

Hai khoảng cách lỗ: 34.5MM

Sửa Đường kính lỗ: 3.14MM

Tên hàng: Clip Kẹp dây loa 2 chân;  Mã: Clip_Audio_2P;  kích thước bảng: chiều dài chiều rộng L20.8MMxW44.7MM;  Hai khoảng cách lỗ: 34.5MM  Sửa Đường kính lỗ: 3.14MM

Tên hàng: Clip Kẹp dây loa 2 chân;
Mã: Clip_Audio_2P;
kích thước bảng: chiều dài chiều rộng L20.8MMxW44.7MM;
Hai khoảng cách lỗ: 34.5MM
Sửa Đường kính lỗ: 3.14MM

Tags: , , ,