Clip Kẹp dây loa 4 chân

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: Clip Kẹp dây loa 4 chân;

Mã: Clip_Audio_4P;

kích thước bảng: chiều dài chiều rộng L64.8MMxW19.7MM;

Hai khoảng cách lỗ: 55MM

Sửa Đường kính lỗ: 3.14MM

Tên hàng: Clip Kẹp dây loa 4 chân;  Mã: Clip_Audio_4P;   kích thước bảng: chiều dài chiều rộng L64.8MMxW19.7MM;  Hai khoảng cách lỗ: 55MM  Sửa Đường kính lỗ: 3.14MM

Tên hàng: Clip Kẹp dây loa 4 chân;
Mã: Clip_Audio_4P;
kích thước bảng: chiều dài chiều rộng L64.8MMxW19.7MM;
Hai khoảng cách lỗ: 55MM
Sửa Đường kính lỗ: 3.14MM

Tags: , , ,