CP2102-GMR CP2102 QFN28 IC giao tiếp SINGLE-CHIP USB TO UART BRIDGE

Giá: 33,500 VNĐ

Tên hàng: CP2102-GMR CP2102 QFN28 IC giao tiếp SINGLE-CHIP USB TO UART BRIDGE;

Mã: CP2102-GMR;

Kiểu chân: dán QFN-28;

Thương hiệu: Silicon Laboratories;

Phân nhóm: IC giao tiếp

Tên hàng: CP2102-GMR CP2102 QFN28 IC giao tiếp SINGLE-CHIP USB TO UART BRIDGE;  Mã: CP2102-GMR;  Kiểu chân: dán QFN-28;  Thương hiệu: Silicon Laboratories;  Phân nhóm: IC giao tiếp

Tên hàng: CP2102-GMR CP2102 QFN28 IC giao tiếp SINGLE-CHIP USB TO UART BRIDGE;
Mã: CP2102-GMR;
Kiểu chân: dán QFN-28;
Thương hiệu: Silicon Laboratories;
Phân nhóm: IC giao tiếp

Tags: , , , ,