D1886, 2SD1886 N Transistor 8A/800V (OLD)

Giá: 5,500 VNĐ

Tên: D1886, 2SD1886 N Transistor 8A/800V;

Mã: D1886

Kiểu chân: cắm TO3P;

Dùng cho: biến tần, Servo driver

 

D1886