D1918 TO-252 N Transistor Power 1.5A 160V

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: D1918 TO-252 N Transistor Power 1.5A 160V;

Mã: D1918;

Kiểu chân: dán TO-252;

Dùng cho: vật tư xe nâng;

Tên hàng: D1918 TO-252 N Transistor Power 1.5A 160V;  Mã: D1918;  Kiểu chân: dán TO-252;  Dùng cho: vật tư xe nâng;

Tên hàng: D1918 TO-252 N Transistor Power 1.5A 160V;
Mã: D1918;
Kiểu chân: dán TO-252;
Dùng cho: vật tư xe nâng;

Tags: , , ,