Đầu cắm cáp SERVO DRIVER 14 chân loại bắt ốc

Giá: 45.000 VND
Tên: Đầu cắm cáp SERVO DRIVER 14 chân loại bắt ốc
Hãng SX: Molex
Model: SM-14L
Dùng Cho: Servo driver, I/O signals CN1A, CN1B, CN2, CN3
Hàng tham khảo:
Công Suất:
Dòng điện:
Điện áp:
Kiểu chân:  Bắt ốc
Datasheet:  
Tình Trạng: Hàng mới
Tag: Đầu cắm cáp Servo Driver 14 chân MOLEX 3M 10314 10114

Bán đầu zắc cắm 3M 10314; Bán đầu zắc cắm Molex 3M 10314; Bán đầu zắc cắm servo driver 14 chân 3M 10314;
Bán đầu cáp encoder, bán đầu cáp điều khiển, bán đầu cáp kết nối máy tính.

Jack cắm servo driver
Bán cáp driver servo, bán cable driver servo
3M 10314 10114

SCSI-14P, 3M 10314, SCSI-20P, 3M 10320, SCSI-26P, 3M 10326. SCSI-36P, 3M 10336, SCSI-50P, 3M 10350
Soldered type connector 3M 10114-3000VE+10314-52F0-008
Threaded type connector 3M 10114-3000VE+10314-52A0-008
3M 10126-3000PE+10326-52F0-008
MR-J2CN, MR-J2CN1, MR-CPCATCBL3M, MR-PWCNS1, MR-PWCNS2, MR-BKCN, MR-PWCNK1, MR-PWCNK2,
MOLEX SCSI-20P
MR-JCCBL2M-L, MR-JCCBL5M-L, MR-JCCBL10M-L, MR-JCCBL20M-L, MR-JCCBL30M-L, MR-JCCBL40M-L, MR-JCCBL50M-L
MR-JCCBL2M-H, MR-JCCBL5M-H, MR-JCCBL10M-H, MR-JCCBL20M-H, MR-JCCBL30M-H, MR-JCCBL40M-H, MR-JCCBL50M-H
MR-JHSCBL2M-L, MR-JHSCBL5M-L, MR-JHSCBL10M-L, MR-JHSCBL20M-L, MR-JHSCBL30M-L, MR-JHSCBL40M-L, MR-JHSCBL50M-L
MR-JHSCBL2M-H, MR-JHSCBL5M-H, MR-JHSCBL10M-H, MR-JHSCBL20M-H, MR-JHSCBL30M-H, MR-JHSCBL40M-H, MR-JHSCBL50M-H
MR-ENCBL2M-H, MR-ENCBL5M-H, MR-ENCBL10M-H, MR-ENCBL20M-H, MR-ENCBL30M-H, MR-ENCBL40M-H, MR-ENCBL50M-H
MR-J2CNM, MR-J2CNS, MR-ENCNS
1-172161-9, 170359-1, MS3106B20-29S, MS3057-12A, MS3106A20-29S, CE3057-12A-3, 10120-6000EL, 10320-3210-000, DE-9SF-N, DE-C1-J6-S6, CE05-6A22-23SD-B-BSS, CE3057-12A-2, CE05-6A24-10SD-B-BSS, CE3057-16A-2, CE05-6A24-10SD-B-BSS, CE3057-16A-2, MS3106A10SL-4S, YS010-5-8, 5559-04P-210, 5558PBT3L, 5559-06P-210, 558PBT3L
SETUP161E

Đầu cáp Servo Driver 20 chân MOLEX 3M 10320 10120

Tên: Đầu cáp Servo Driver 20 chân MOLEX 3M 10320 10120
Hãng SX: Molex
Model: 3M 10320 10120
Dùng Cho: Servo driver, I/O signals CN1A, CN1B, CN2, CN3
Hàng tham khảo:
Công Suất:
Dòng điện:
Điện áp:
Kiểu chân:
Datasheet:
Tình Trạng: Hàng mới
Tag: “Bán đầu zắc cắm 3M 10320; Bán đầu zắc cắm Molex 3M 10320; Bán đầu zắc cắm servo driver 20 chân 3M 10320;
Bán đầu cáp encoder, bán đầu cáp điều khiển, bán đầu cáp kết nối máy tính.
Bán cáp driver servo, bán cable driver servo
3M 10320 10120
Soldered type connector 3M 10120-3000VE+10320-52F0-008
Threaded type connector 3M 10120-3000VE+10320-52A0-008
3M 10126-3000PE+10326-52F0-008
MR-J2CN, MR-J2CN1, MR-CPCATCBL3M, MR-PWCNS1, MR-PWCNS2, MR-BKCN, MR-PWCNK1, MR-PWCNK2,
MOLEX SCSI-20P
MR-JCCBL2M-L, MR-JCCBL5M-L, MR-JCCBL10M-L, MR-JCCBL20M-L, MR-JCCBL30M-L, MR-JCCBL40M-L, MR-JCCBL50M-L
MR-JCCBL2M-H, MR-JCCBL5M-H, MR-JCCBL10M-H, MR-JCCBL20M-H, MR-JCCBL30M-H, MR-JCCBL40M-H, MR-JCCBL50M-H
MR-JHSCBL2M-L, MR-JHSCBL5M-L, MR-JHSCBL10M-L, MR-JHSCBL20M-L, MR-JHSCBL30M-L, MR-JHSCBL40M-L, MR-JHSCBL50M-L
MR-JHSCBL2M-H, MR-JHSCBL5M-H, MR-JHSCBL10M-H, MR-JHSCBL20M-H, MR-JHSCBL30M-H, MR-JHSCBL40M-H, MR-JHSCBL50M-H
MR-ENCBL2M-H, MR-ENCBL5M-H, MR-ENCBL10M-H, MR-ENCBL20M-H, MR-ENCBL30M-H, MR-ENCBL40M-H, MR-ENCBL50M-H
MR-J2CNM, MR-J2CNS, MR-ENCNS
1-172161-9, 170359-1, MS3106B20-29S, MS3057-12A, MS3106A20-29S, CE3057-12A-3, 10120-6000EL, 10320-3210-000, DE-9SF-N, DE-C1-J6-S6, CE05-6A22-23SD-B-BSS, CE3057-12A-2, CE05-6A24-10SD-B-BSS, CE3057-16A-2, CE05-6A24-10SD-B-BSS, CE3057-16A-2, MS3106A10SL-4S, YS010-5-8, 5559-04P-210, 5558PBT3L, 5559-06P-210, 558PBT3L”

Tags: ,