Dây đeo cổ tay chống tĩnh điện

Giá: 16.500 VNĐ

Tên hàng: Dây đeo cổ tay chống tĩnh điện;

Hàng tương đương: vòng đeo cổ tay chống tĩnh điện, Dây đeo cổ tay chống tĩnh điện, vòng đeo tay chống tĩnh điện, Vòng đeo tay chống tĩnh điện chất liệu PVC, Vòng đeo tay chống tĩnh điện chất liệu PU, Vòng đeo tay chống tĩnh điện có dây

Tên hàng: Dây đeo cổ tay chống tĩnh điện;  Hàng tương đương: vòng đeo cổ tay chống tĩnh điện, Dây đeo cổ tay chống tĩnh điện, vòng đeo tay chống tĩnh điện, Vòng đeo tay chống tĩnh điện chất liệu PVC, Vòng đeo tay chống tĩnh điện chất liệu PU, Vòng đeo tay chống tĩnh điện có dây

Tên hàng: Dây đeo cổ tay chống tĩnh điện;
Hàng tương đương: vòng đeo cổ tay chống tĩnh điện, Dây đeo cổ tay chống tĩnh điện, vòng đeo tay chống tĩnh điện, Vòng đeo tay chống tĩnh điện chất liệu PVC, Vòng đeo tay chống tĩnh điện chất liệu PU, Vòng đeo tay chống tĩnh điện có dây

Tags: