DB107

Giá: 1.000 VNĐ

Tên hàng:  DB107;

Kiểu chân: cắm DIP-4;

Thương hiệu: SEP;

Xuất xứ: chính hãng;

Hàng tương đương: Cầu 1A, cầu vuông 1A, chỉnh lưu cầu 1A;

Phân nhóm: Diode cầu;

Mã Kho: DB107_010

Tên hàng:  DB107;  Kiểu chân: cắm DIP-4;  Thương hiệu: SEP;  Xuất xứ: chính hãng;  Hàng tương đương: Cầu 1A, cầu vuông 1A, chỉnh lưu cầu 1A;  Phân nhóm: Diode cầu;  Mã Kho: DB107_010

Tên hàng: DB107;
Kiểu chân: cắm DIP-4;
Thương hiệu: SEP;
Xuất xứ: chính hãng;
Hàng tương đương: Cầu 1A, cầu vuông 1A, chỉnh lưu cầu 1A;
Phân nhóm: Diode cầu;
Mã Kho: DB107_010

Tags: , ,