DB9MSC DB9 đực thẳng, hàn dây có vỏ

Giá: 3,500 VNĐ

Tên: DB9MSC DB9 đực thẳng, hàn dây có vỏ

Mã: DB9MSC

DB9MSC