Đế PLCC32 sang DIP32

Giá: 40.500 VNĐ

Tên hàng: Đế PLCC32 sang DIP32

Tên hàng: Đế PLCC32 sang DIP32

Tên hàng: Đế PLCC32 sang DIP32

Tags:
LÊN ĐẦU TRANG