Đế gác mỏ hàn đa năng 2 ngăn vuông, có thanh gá cuộn thiếc

Giá: 37.500 VNĐ

Tên hàng: Đế gác mỏ hàn đa năng 2 ngăn vuông, có thanh gá cuộn thiếc;

Mã: DeGacMoHan2V_506;

Thông số: 1 ngăn để miếng bọt biển vuông hoặc tròn, 1 ngăn để nhựa thông, 1 thanh gá cuộn thiếc, 1 ống gác mỏ hàn;

Dùng cho: vật tư công cụ-Tools

Tên hàng: Đế gác mỏ hàn đa năng 2 ngăn vuông, có thanh gá cuộn thiếc;  Mã: DeGacMoHan2V_506;  Thông số: 1 ngăn để miếng bọt biển vuông hoặc tròn, 1 ngăn để nhựa thông, 1 thanh gá cuộn thiếc, 1 ống gác mỏ hàn;  Dùng cho: vật tư công cụ-Tools

Tên hàng: Đế gác mỏ hàn đa năng 2 ngăn vuông, có thanh gá cuộn thiếc;
Mã: DeGacMoHan2V_506;
Thông số: 1 ngăn để miếng bọt biển vuông hoặc tròn, 1 ngăn để nhựa thông, 1 thanh gá cuộn thiếc, 1 ống gác mỏ hàn;
Dùng cho: vật tư công cụ-Tools