DF1510S DF1510 Cầu đi ốt 1.5A 1000V

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: DF1510S DF1510 Cầu đi ốt 1.5A 1000V;

Kiểu chân: dán SOP-4;

Mã: DF1510S

Tên hàng: DF1510S DF1510 Cầu đi ốt 1.5A 1000V;  Kiểu chân: dán SOP-4;  Mã: DF1510S

Tên hàng: DF1510S DF1510 Cầu đi ốt 1.5A 1000V;
Kiểu chân: dán SOP-4;
Mã: DF1510S

Tags: , ,