DM0265R DIP8 IC nguồn Green Mode Fairchild Power Switch

Giá: 3.500 VNĐ

Tên hàng: DM0265R DIP8 IC nguồn Green Mode Fairchild Power Switch;

Mã: DM0265R;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Dùng cho: Vật tư màn hình;

Hàng tương đương: FSDH0265RN, FSDM0265RN, FSDL321 11WFSDH321 11WFSDL0165RN 13WFSDM0265RN 16WFSDH0265RN 16WFSDL0365RN 19WFSDM0365RN 19WFSDL321L 11WFSDH321L 11WFSDL0165RL 13WFSDM0265RL 16WFSDH0265RL 16WFSDL0365RL 19WFSDM0365RL 19W

Tên hàng: DM0265R DIP8 IC nguồn Green Mode Fairchild Power Switch;  Mã: DM0265R;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Dùng cho: Vật tư màn hình;  Hàng tương đương: FSDH0265RN, FSDM0265RN, FSDL321 11WFSDH321 11WFSDL0165RN 13WFSDM0265RN 16WFSDH0265RN 16WFSDL0365RN 19WFSDM0365RN 19WFSDL321L 11WFSDH321L 11WFSDL0165RL 13WFSDM0265RL 16WFSDH0265RL 16WFSDL0365RL 19WFSDM0365RL 19W

Tên hàng: DM0265R DIP8 IC nguồn Green Mode Fairchild Power Switch;
Mã: DM0265R;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Dùng cho: Vật tư màn hình;
Hàng tương đương: FSDH0265RN, FSDM0265RN, FSDL321 11WFSDH321 11WFSDL0165RN 13WFSDM0265RN 16WFSDH0265RN 16WFSDL0365RN 19WFSDM0365RN 19WFSDL321L 11WFSDH321L 11WFSDL0165RL 13WFSDM0265RL 16WFSDH0265RL 16WFSDL0365RL 19WFSDM0365RL 19W

Tags: , ,