DRG102 Keo tản nhiệt CPU BGA, keo bạc làm mát CPU, BGA

Giá: 32.500 VNĐ

Tên hàng: DRG102 Keo tản nhiệt CPU BGA, keo bạc làm mát CPU, BGA;

Mã: DRG102;

Dùng cho: vật tư máy tính

Tên hàng: DRG102 Keo tản nhiệt CPU BGA, keo bạc làm mát CPU, BGA;  Mã: DRG102;  Dùng cho: vật tư máy tính

Tên hàng: DRG102 Keo tản nhiệt CPU BGA, keo bạc làm mát CPU, BGA;
Mã: DRG102;
Dùng cho: vật tư máy tính

Tags: ,