DSI30-16A TO220 Diode 30A 1600V

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: DSI30-16A TO220 Diode 30A 1600V;

Mã: DSI30-16A;

Kiểu chân: cắm TO-220-2;

Dùng cho: Vật tư biến tần

Tên hàng: DSI30-16A TO220 Diode 30A 1600V;  Mã: DSI30-16A;  Kiểu chân: cắm TO-220-2;  Dùng cho: Vật tư biến tần

Tên hàng: DSI30-16A TO220 Diode 30A 1600V;
Mã: DSI30-16A;
Kiểu chân: cắm TO-220-2;
Dùng cho: Vật tư biến tần

Tags: , ,