Cầu chì 0.5A 250V 3x10mm ống thủy tinh chân cắm

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Cầu chì 0.5A 250V 3x10mm ống thủy tinh chân cắm;

Mã: F0.5A250V3x10PCB

Tên hàng: Cầu chì 0.5A 250V 3x10mm ống thủy tinh chân cắm;  Mã: F0.5A250V3x10PCB

Tên hàng: Cầu chì 0.5A 250V 3x10mm ống thủy tinh chân cắm;
Mã: F0.5A250V3x10PCB

Tags:
LÊN ĐẦU TRANG